เว็บมหาวิทยาลัย
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 52
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 (รุ่นเอื้ออาทร)

สวัสดีครับเพื่อน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 16 ทุกคน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2551 วันที่ 6-7 ธันวาคม 2552 (เชียงใหม่)
กำหนดการรับปริญญา (15 ธ.ค.) และซ้อมใหญ่ที่คลองหก (12 ธ.ค.)
ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูทางอินเตอร์เน็ตได้แล้ว อ่านรายละเอียดในเวปบอร์ด (รีบๆ ขอก่อนจะหมดเขต)