มทร.ล้านนา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เวปบอร์ด
ข้อมูลเพื่อน
บทความ
 
 
ปรับปรุงข้อมูล 30-1-2551
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 (ค.อ.บ.อท.16)

สวัสดีครับเพื่อน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 16 ทุกคน

เล็ก
นายประเสริฐ แก้วเกษา
เกิดวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2526
ที่อยู่ปัจจุบัน 46 ม.6 ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 089-5564789 บ้าน 053-672440
ที่ทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ
email : hs5ynj_cm@hotmail.com
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
128 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
email :
pongsak_ksm@hotmail.com