มทร.ล้านนา
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
เวปบอร์ด
ข้อมูลเพื่อน
บทความ
 
 
ปรับปรุงข้อมูล 30-1-2551
 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 16 (ค.อ.บ.อท.16)

สวัสดีครับเพื่อน คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รุ่น 16 ทุกคน

เบิ้ล
ว่าที่ร้อยตรีขจรศักดิ์ ราชวังเมือง
 
เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2526
ที่อยู่ปัจจุบัน154/1 หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110
โทรศัพท์ 089-5554658 , 086-6702606 บ้าน 053-509150
ที่ทำงาน Standrad unit supply ลำพูน
email : mambola2006@hotmail.com
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
128 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
email :
pongsak_ksm@hotmail.com